Elsa Tragant Mestres

Professor type
Associate Professor (titular)
Program
PhD
PhD branch
Theoretical and Applied Linguistics
Department
Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos (UB)
University
Universitat de Barcelona
Research facilities