Ferran Pons Gimeno

Professor type
Associate Professor (titular)
Program
PhD
PhD branch
Processing, representation and language acquisition
Department
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
University
Universitat de Barcelona