Laura Bosch

Professor type
Associate Professor (titular)
Program
Master
PhD
Master branch
Psychology
PhD branch
Processing, representation and language acquisition
Department
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
University
Universitat de Barcelona
foto