Maria (Mariona) Taulé Delor

PI of CLiC research group
Professor type
Associate Professor (agregat)
Program
PhD
PhD branch
Theoretical and Applied Linguistics
Department
Filologia Catalana i Lingüística General, secció lingüística (UB)
University
Universitat de Barcelona
Mariona Taulé