Maria Teresa Espinal Farré

Professor type
Full professor (catedràtic)
Program
Master
PhD
Master branch
Linguistics
PhD branch
Theoretical and Applied Linguistics
Department
Filologia Catalana (UAB)
University
Universitat Autònoma de Barcelona
M.Teresa Espinal