Concurs per a la contractació d'un tècnic de suport a la recerca al Departament de Filologia Catalana, UAB

Tue, 31/10/2023
pic

L'objectiu del contracte es donar suport al projecte de recerca “L’adquisició del significat en infants i el processament del significat en adults” que es desenvolupa des del Acquisition & Pathology Lab – APL (Departament de Filologia Catalana, Universitat Autònoma de Barcelona).  El propòsit d’aquesta investigació és per una banda estudiar l’adquisició de paraules que denoten quantitat com tots, uns quants, cadascun, en infants que tenen el català com a primera llengua. Per altra banda es estudiar la interpretació en adults de connectius lògics com o, i, ni ni, tampoc en frases afirmatives i negatives.

Les funcions seran:

-     Creació de material amb finalitats experimentals (gravació d'àudio de frases, gravació de vídeos, fotos).

-     Traducció de frases de l'anglès al català i al castellà.

-     Reclutament de participants (adults i infants) i reclutament d’escoles que vulguin unir-se al projecte

-     Recollida de dades amb adults i infants.

-     Gestió de la plataforma Prolific.

-     Introducció i gestió de dades en Excel.

-     Donar suport a l’elaboració d’informes tècnics o científics.

 

Requisits obligatoris

  • Coneixement a nivell usuari de gestió de Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
  • Català nativo (C2)

Requisits valorables:

  • Experiència laboral amb infants i nens.
  •  Experiència en projectes de recerca amb infants i nens.
  • Experiència en projectes de recerca relacionats amb l'àmbit lingüístic.

La durada del contracte es des del 08/01/2024 fins al 12/07/2024

Categoria del contracte: Tècnic especialista de suport a la recerca LG3O

Dedicació: 20 hores hores / setmana

Si esteu interessats i per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb la responsable del projecte Elena Pagliarini   elena.pagliarini@uab.cat