Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)

Computational Linguistics and Linguistic Theory (COLT)

@colt_upf PI, Gemma Boleda

Acronym
COLT
Code
017 SGR 1575
Program
Master
Branch
Linguistics
Universities
Universitat Pompeu Fabra
Research members
UPF Linguistics Coordinator
Traducció i Ciències del Llenguatge (UPF)
Universitat Pompeu Fabra
Linguistics