Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingüística

Complexity, Communication and Sociolinguistics
Code
2017-SGR-175
Program
PhD
Branch
Linguistics
Universities
Universitat de Barcelona
Research members
PhD coordinator
Filologia Catalana i Lingüística General, secció lingüística (UB)
Universitat de Barcelona