Grup de Recerca en Aplicacions Lingüístiques

Linguistic Applications
Acronym
GRIAL
Code
2017-SGR-1093
Program
Master
PhD
Branch
Linguistics
Research members
Filologia Catalana i Lingüística General, secció lingüística (UB)
Universitat de Barcelona
Linguistics
Filosofia (UB)
Universitat de Barcelona
Philosophy