Grup de recerca Tradumàtica

Universities
Universitat Autònoma de Barcelona
Research members
MA Linguistics - UPF coordinator
Traducció i Ciències del Llenguatge (UPF)
Universitat Pompeu Fabra
Linguistics