Grup d'Estudi de la Variació

Grup d'Estudi de la Variació
Code
2017SGR942
Program
PhD
Branch
Linguistics
Universities
Universitat de Barcelona
Research members
Filologia Catalana i Lingüística General, secció lingüística (UB)
Universitat de Barcelona