Grup d'Estudis de Pragmàtica i Anàlisis del Discurs

Acronym
GrEPAD
Research members
Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos (UB)
Universitat de Barcelona