Filosofia de la ciència I (codi UB:360962)

Code
570539
Credits
6cr

COURSES ONLY AVAILABLE IN CATALAN

*** Find information on the different groups and timetables here ***

Objectius

Dominar i desenvolupar els principals temes d’estudi relacionats amb els aspectes metodològics, axiològics i lògics de la ciència. Desenvolupar la capacitat d’estudi i l’anàlisi rigorosa de pràctiques, mètodes, resultats i valors de la ciència. Presentar actituds de reflexió i valoració crítica de les investigacions, els continguts i els desenvolupaments científics.

Continguts

1. Ciència, teoria i mètode

2. Naturalesa i funció de la filosofia de la ciència

3. Contrastació d’hipòtesis

4. Conceptes científics

5. Lleis i explicació científica

6. Teories científiques

7. El problema de la demarcació: ciència, dogma i pseudociència

8. Pressupòsits filosòfics: realisme, empirisme i idealisme

9. Justificació i inducció

Avaluació

Avaluació continuada

Consistirà en dues o més proves o exercicis, sense que cap d’elles pugui superar el 60 % del pes en la nota final. Es podrà tenir en compte positivament la participació dels alumnes a l’aula.

Avaluació única

Consisteix en una prova o un treball final. Es podrà tenir en compte positivament la participació dels alumnes a l’aula. Si escau, el termini límit per sol·licitar l’avaluació única s’especifica en el programa que fa públic el professor al principi del curs.

Reavaluació

S’hi poden presentar els alumnes que hagin obtingut una qualificació final mínima de 3.

Bibliografia

M. Curd and J. A. Cover (eds.): Philosophy of Science. The Central Issues. Norton & Company, London 1998

J. Diez y C. U. Moulines: Fundamentos de Filosofia de la Ciencia, Ariel, 2008 (3 ed)

Estany, Anna. Introducción a la filosofía de la ciencia. Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions (2006)

https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&query=any,contains,b1988486*  Enllaç

C. Hempel: Philosophy of Natural Science, Prentice-hall, N. jersey 1966 (v. cast. en Alianza Ed.)

Longino, Helen E. Science as social knowledge: values and objectivity in scientific inquiry.Princeton University Press, 1990.

E. Nagel: The Structure of Science, Harcourt, N. York 1966 (v. cast. en Paidos) 

W. H. Newton- Smith (ed.): A Companion to the Philosophy of Science. Oxford, Blackwell

Olivé, León y Ranzanz, Rosa María (Eds.) Filosofía de la ciencia: teoría y observación. Siglo XXI de España Editores, 2005.

S. Psillos and M. Curd (eds.): Companion to the Philosophy of Science. Routledge, London 2008