Pragmàtica (codi grau UAB:100239)

Code
570553
Credits
6cr

 

Contingut

  1. L’estudi del lèxic i del significat a la gramàtica. 
  2. Referència, veritat i significat. 
  3. Predicació i quantificació.
  4. Modificació i intencionalitat.
  5. Pragmàtica del context.
  6. Comunicació i pertinència.    
  7. Semàntica cognitiva.

 

Avaluació

L’avaluació es basarà en les activitats següents:

(a) Participació activa a classe i a les tutories. 10%.

(b) Lliurament d’exercicis i/o exposició de presentacions en el termini que s’estableixi. 40%.

(c) Examen. 50%.

 

MA committee reading suggestion

Reyes, Graciela. El Abecé de la pragmática, Arco/Libros  [SPANISH VERSION]