Semàntica (codi grau:361743)

Code
570551
Credits
6cr

Course in Catalan

Contents

1. Introducció

1.1. Què és la semàntica? Significat. Sentit i referència

1.2. Significat componencial. Canvi semàntic

1.3. Algunes aproximacions a l’estudi del significat

2. Semàntica formal

2.1. Teoria de conjunts i lògica de predicats

2.2. Altres llenguatges

3. Semàntica lèxica

3.1. Unitats

3.2. Organització del lèxic

3.3. Descomposició del significat

4. Sintaxi i semàntica

4.1. Semàntica lògica

4.2. Estructura argumental

4.3. Teoria temàtica

4.4. Estructura dels esdeveniments