Grup Cognició i Plasticitat Cerebral

Cognition and Brain Plasticity Unit
Acronym
CBPU
Code
2017-SGR-1573
Program
Master
PhD
Branch
Psychology
Universities
Universitat de Barcelona
Research members
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Universitat de Barcelona
Psychology
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Universitat de Barcelona
Psychology
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Universitat de Barcelona
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Universitat de Barcelona
Psychology
Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l’Educació
Universitat de Barcelona
Psychology
MA Psychology - UPF coordinator
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (UPF)
Universitat Pompeu Fabra
Psychology